قفسه بازویی چیست ؟ 

 

  

قفسه بازویی:

قفسه بازویی به منظور نگهداری بارهای شاخه ای مانند پروفیل ورقهای نئون و ورق های فلزی استفاده می شود

 

ویژگی قفسه بازویی

  • درحقیقت عدم سیستم ستون در قسمت جلوی قفسه است که این امر گذاشتن و برداشتن کالارا آسان  می کند
  • قفسه بندی بازویی خود ایستا است.
  • مقدار تحمل بازویی متناسب با نیاز مشتری است 
  • سیستم قفسه بندی به شکل یکطرفه و دوطرفه است.

قفسه بازویی