نکاتی درباره سیستم قفسه بندی انباری

 

 

کاربرد قفسه  بندی انبار چیست؟( قفسه انبار)

 

قفسه انباری درحقیقت براینگهداری مواد اولیه مانند: مصالح. موائ خوراکی.و........ کاربرد دارد.

 قفسه های انباری دارای تنوع درطول وعرض است. که برای چیدن محصولات درقفسه های انباری معمولا از لیفتراک استفاده یشود.

معمولا قفسه های انباری راطوری  طراحی می کنند که دربرابر نم ورطوبت توان و استقامت داشته باشد و دچار خوردگی و به عنوان دیکر زنگ زدگی نشود.

قفسه های انباری دارایعایق گالوانیزه گرم است که همین روکش گالوانیزه است که ازقفسه انباری دربرابر زنگ زدگی جلوگیری می کنند.

قفسه های انباری به دلیل مقاومت بالا دربرابر نم ورطوبت ضدزنگ هستند. جالب است بدانید قفسه های انباری جز ابتدایی تربن قفسه ها هستند.


 

 

 

 

مراحل ساخت قفسه انباری

 

برای تهیه قفسه انباری باید مراحل زیر با توجه به استانداردها رعایت شود.

در ابتدا بایداز مساحتی که قراراست درآن قفسه انباری یا به قولی سیستم قفسه بندی انباری طراحی شودبازدیدشود و برحسب متراژ آن انبار. سیستم قفسه بندی انبار را پیاده سازی کرد.

 گام دوم بعداز طراحی  سیستم قفسه بندی انباری این است که باید جنس قفسه انباری را مقاوم و مناسب انتخاب کرد که علاوه برای انتخاب ورق آهن مقاوم که توان وزن کالاهارا داشته باشد باید  یک قفسه انباری امتیاز ضدزنگ بودن را داشته باشد. که این موضوع موجب حفاظت دربرابر نم رطوبت وخوردگی  قفسه های انباری میشود.

بعدازاین مراحل نوبت به قسمتهای جوشکاری قطعات قفسه های انباریم رسد. و بعد ازجوشکاری قفسه های انباری نوبت  مراحلی مانند پانچ قفسه های انباری. و پرشکاری قفسه های انباری و...... است.

درمرحله آخر ساخت قفسه های انباری رنگ کاری قفسه های انباری است . نکته مهم این است که دربرخی موارد قفسه های  انباری را شستشو میدهند و عایق کاری میکنند و درآخر نوبت نصب قفسه های انباری است.