ویژگی و کاربرد قفسه پیچ و مهره ای در انبار

 

 

 

هرشغلی متناسب  بانوع خود دارای ابزاری است که برای انجام آن کار ضرورت دارد ابزارهای کاری هرشغل برای ادامه کار و موفقیت درهرتجارت الزامی است وصاحبان مشاغل مجبوربه ذخیره کردن این ابزارها هستند که متقابلا برای انبارکردن این ابزار ها نیاز به فضای به نام انباری دارند.انباری محلیست که جهت پس انداز کردن ملزومات و یاابزارهاو..... که نیاز آتی هرشغلی است.

ذخیره کردن ابزار موجب کنترل چرخه تولیدو به صرف اقتصادی است. د راین میان نقش سیستم قفسه بندی پیچ ومهره ای جهت نظام بخشیدن به انبار از اهمیت بالایی برخورداراست.

مهم بودن چیدمان انبارها ازاین رو است که اگر به صورت استاندارد و صحیح صورت بپذیرد موجب استفاده بیشتر ازو فضای موجود درون انبارها میشود. چیدن قفسه ها درانبار یافروشگاه سیستم قفسه بندی میگویند یکی ازمزایای قفسه بندی این است که موجب نظم درانبارها می شود. وا ازاین رواستفاده از سیستم قفسه بندی درتمام انبارهای ذخیره کالا ازاهمیت بالایی برخودار است. تاحدی که تصور اینکه ذخیره سازی محصولات بدون استفاده از قفسه امری غیرممکن است.

 

 

 

 


 

مزایای قفسه بندی پیچ ومهره ای

 

 

 

  •  قفسه پیچ و مهره ای دارای نصب  آسان درزمان محدود است.
  • سیستم قفسه بندی پیچ ومهره ای  موجب دسترسی آسان به محصولات موردنظر میشود.
  • در سیستم قفسه بندی پیچ ومهره ای  دارای امکان تغییرفواصل اجزای مانند ارتفاع طبقه ها و کفه ها وجود دارد.
  •  قفسه بندی  پیچ ومهره ای دارای قابلیت و تحمل وزن کالاهای تا سقف80  الی 100 کیلوگرم درهرطبقه داراست
  •  بابه کاربردن روکش گالوانیزه امتیاز ضدزنگ بودن را داراست از این رو جهت استفاده درسردخانه ها و مکانهای نم دار و مرطوب  بسیارمناسب است.