قفسه بندی فروشگاهی ونقش آن در میزان خریدمشتری

 

 

 

 

.

 

باگسترده شدن شهرها و بالارفتن میزان تقاضای مردم ازکالاهای مصرفی تعداد فروشگاه های زنجیره ای مدرن درکنار سوپرمارکتها روزبه روز درحال افزایش است.که یکی از این ملزومات اولیه و مهم فروشگاهی قفسه بندی فروشگاهی است که درحقیقت یکی از پرمصرف ترین تجهیزات فروشگاهی به شمار می آیدوبه منظور استفاده درجهت چیدن کالاهای سبک تا نیمه سنگین درفروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکتها کاربرد دارد.وجود قفسه بندی فروشگاهی علاوه برایجادنظم درسوپرمارکتهاو فروشگاه ها باعث دسترسی آسان وراحت به کالای موردنظرمیشود.

قفسه فروشگاهی  شامل: قفسه فروشگاهی هایپری  طرح ترک.قفسه فروشگاهی سوپرمارکتی.قفسه فروشگاهی یکطرفه.قفسه فروشگاهی دو طرفه. قفسه فروشگاهی سوپرمارکتی دیوارکوب.قفسه فروشگاهی سوپرمارکتی اتکت خور. قفسه فروشگاهی خودایستای .کناردیواری.و..... که تاکنون بیش ازهزاران مترمربع فروشگاه توسط کادرمجرب صنایع تجهیزات فروشگاهی تک قفسه .قفسه بندی شده است.سیستم قفسه بندی فروشگاه معمولادارای تنوع است

قفسه بندی فروشگاهی چیست

 

 

 

 

 

 

 

درمجموع میتوانیم  قسمتهای قفسه فروشگاهی رااینطوربیان کنیم:

  • ستون های قفسه بندی فروشگاهی
  • بازوهای قفسه های فروشگاهی
  • پوشش های که درقسمت پشت قفسه فروشگاهی بکار می رود.
  • بخش پانل کف قفسه بندی فروشگاهی
  • کتیبه ی جلوقفسه بندی فروشگاهی

قفسه بندی فروشگاهی چیست

 

 

 

 

 

 

ویژگیهای قفسه فروشگاهی

 

از ویژگیهای دیگر قفسه فروشگاهی نصب آسان.ساده و راحت آن در کنارتنظیم طبقات درفاصله های متفاوت وعدم ستون درپیشانی آنهاست.

قفسه بندی فروشگاهی چیست

 

 

 

 

 

نکاتی که باید قبل قفسه بندی فروشگاهی به آنها توجه کرد 

 

لطفاتوجه بفرماید قبل ازانجام سیستم قفسه بندی فروشگاهی خودباید درباره قفسه موردنظرخود تحقیق کنید.

درکل محاسباتی درزمینه وزن محصولات که درقفسه های فروشگاهی چیده میشود ضروری است.

شایان ذکراست که وزن کالاهاهم بایدبه صورت جمعی محاسبه شود.

قفسه بندی فروشگاهی چیست

 

 

 

 

 

 

. نکته مهم این است که درباره محصولاتی که روی صفحات چیده میشود ورق اهن قفسه باید تحمل وزن کلی آن کالارا داشته باشد.