v

اکسید نیتریک نه تنها موجب افزایش جریان خون می شود بلکه باکتری های موجود در زخم را نیز از بین می برد. اما در بافت های به شدت آسیب دیده مکانیزم طبیعی بدن برای انتشار این گاز آسیب می بیند که با مرهم جدید این مشکل مرتفع می شود. پزشکان ابتدا زخم را با پانسمانی که حاوی ماده شیمیایی نیتریت سدیم است، می پوشانند سپس یک ورق حاوی ژل مخصوص را روی آن قرار می دهند.
این ژل از آب و اسید کربوکسیلیک (carboxylic acid) ساخته می شود که به طور طبیعی در چربی ها و میوه های مرکبات ایجاد می شود. زمانی که این اسید در تماس با نیتریت سدیم قرار می گیرد، واکنش شیمیایی باعث تولید اکسید نیتریک می شود.
چسب زخم جدید به گونه ای طراحی شده است که اکسید نیتریک زیادی را تا 20 دقیقه به طور مستمر برای شروع ترمیم زخم ساطع می کند و سپس در عرض 24 تا 48 ساعت میزان کمتری از این گاز را منتشر می کند و بعد از این زمان، این چسب زخم با یک چسب زخم جدید تعویض می شود.
محققان برای آزمایش این چسب زخم، 135 بیمار دیابتی مبتلا به زخم های پا متوسط تا شدید را به دو گروه تقسیم کردند و برای ترمیم زخم های یک گروه از چسب زخم ساطع کننده گاز و برای گروه دیگر از یک مرهم متداول استفاده کردند.
محققان متوجه شدند که بعد از یک دوره 12 هفته ای زخم های تقریبا نیمی از بیمارانی گروه نخست کاملا التیام یافت، اما تنها یک سوم بیماران در گروه دوم بهبود یافتند.
نتایج این مطالعه در مجله Wound Repair and Regeneration منتشر شده است.
علمی**2038**2017

انتهای پیام /*