یک چرخ خرید فروشگاهیی مرغوب باید با دوام باشد وتحمل  وزن بار را داشته باشد. ودارای کیفیت خوب متریال. در بخش بدنه و دسته و چرخ  باشد وغیر از بحث کیفیت باید به ظرفیت استاندارد صندلی کودک.کیفیت جوشکاری و حرکت اسان و روان چرخ ها نیزاشاره کرد که دارای اهمیت فراوان هستند.

اکثرا چرخ هایی فروشگاهی  دارای ظرفیت های مانند= 80-100-125-150-180-210 لیتری هستند و معمولا دارای یک سبد و  4 چرخ هستند . این روزها با متمدن شدن جوامع بشری در اکثر مجتمع های مسکونی  هم ازاین چرخ های فروشگاهی استفاده میکنند. که معمولا جهت حمل بار به وسیله اسانسور تا طبقه  مورد نظر استفاده میشود.

در اکثر سوپر مارکتهای مجهز و پیشرفته هم این چرخ ها از جایگاه خاصی برخوردار است بطوریکه در گوشه وکنارانها چند چرخ فروشگاهی به چشم میخورد واینکار علاوه  بر کمک به مشتری جهت حمل اسان  بار.موجب میشود که مشتری با دیدن اجناس متنوع خرید بیشتری انجام دهد.

اما یک چرخ فروشگاهی خوب   دارای چند ویژگی  بارزاست  که شامل= 

*بایددارای فضا  وگنجایش و مناسب باشد.

*وزن چرخ باید قدری باشد که مشتری هنگام هول دادن احساس سنگینی نکند .

*چرخ های ان باید روان حرکت کند 

*توجه داشته یاشید که  چرخی را انتخاب کنید که عرض ان با پهنای  و فواصل بین قفسه ها تناسب داشته باشد طوریکه هنگام حرکت  بین قفسه ها بتوانید راحت چرخ را بدون اینکه بجای گیرکنید حرکت دهید ودر واقعه فضای بازی داشته باشید.