پپروفیل  انواع  متعددی دارد پروفیل باز مانند =تسمه وچهار پهلو/ پروفیل های هسته ای مانند= لوله  قوطی .کرکره برقی  وغیره/                                   پروفیل با مقاطع کوچک به عنوان نرده های فلزی درجهت استفاده دروپنجره منازل وکناره های راه پله های شما عزیزان استفاده میشود.                      پروفیل های با مقاطع بزرگتر که به انها ستونی  می گویند دربسیاری از موارد  صنعت و ساختمان سازی استفاده میشود برای مثال  میتوان  درساختن ستون فلزی اسکلت فلزی  ساختمان ها به  کار می رود.پروفیل به   قطعاتی اطلاق میشود که باتوجه  به جنس و دوام و از همه مهمتر استحکام  انها طبقه بندی میشود دلیل عمده استفاده از این پروفیل‌ها جلوگیری از پدیده  زنگ خوردگی است.  ایران به خاطرشرایط جغرافیایی که درشمال وجنوب خود داردگسترده استفاده از کامپوزیت درقالب های پروفیل و کامپوزیت  دارد