هدف استفاده از رنگ ها

نقشی  که رنگ ها بر یکدیگر دارند موجب اافزایش سطح رضایت خاطر مشتری و میزان خرید وی میشود. ،

بدن ما به رنگ  هاواکنش نشان می دهد و این به علت تاثیرات فیزیولوژیکی وروحی روانی است

۸۰ درصد از اطلاعات از طریق چشم به مغز ما می رسد.

این بدان معنی است که هنگامی که رنگ به ما چیزی آشنا را یادآوری می کند، احساس خوبی داریم

مانند یک سایه نرم آبی، که باعث تداعی آسمان و یک حس روانی آرام در ما می شود.

همینطور که مواجهه با رنگ های قرمز شدید، باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون می شود.

رنگ غالب، بمنظور ثبات در طرح استفاده می شود چرا که منجر به ایجاد حس غالب فضا می شود.

برای مثال رنگ قرمز یعنی “توقف” و رنگ سبز یعنی “حرکت” و در مجموع این یعنی احساسی که در هر فضا داریم