گزارش خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، منصور مجاوری روز دوشنبه در مراسم برگزاری مرحله پایانی انتخابات فرهنگیان در هیات امنای صندوق ذخیره افزود: شرکت های تعاونی بسیاری با بهره گیری از صندوق ذخیره فرهنگیان میلیاردر شدند اما مدارس ما از حداقل امکانات بی بهره هستند.
وی با یادآوری اینکه 200 فرصت در آمدی شناسایی شده اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است،گفت: چرا آموزش و پرورش با دارا بودن بیمه معلم باید از سایر بیمه ها استفاده کند، چنین مسائلی موجب شد بیمه ایران که از آموزش و پرورش 414 میلیارد تومان طلبکار بود در نهایت با دریافت 250 میلیارد تومان رضایت داده و تسویه حساب کند.
مجاوری با اشاره به اینکه 85 هزار مدرسه دولتی دارای کد یکپارچه هستند، بیان داشت: در مجموع از این مدارس 10 هزار میلیارد تومان کمک های مردمی جمع آوری شد این در حالیست که برای 50 میلیارد تومان باید به سراغ سازمان برنامه و بودجه برویم.
مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد : این وزارتخانه از منابع مختلف می تواند درآمد زایی کند؛ به عنوان مثال یکی از شرکت های بیمه در سال 94 درخواست کرد آرم تبلیغ شرکت خود را در پشت کتاب اجتماعی دانش آموزان درج کند اما آموزش و پرورش با پیشنهاد رقم 20 تا 30 میلیارد تومانی این شرکت موافقت نکرد حتی این وزارتخانه پیشنهاد چاپ رایگان 140 میلیون جلد کتاب درسی را رد کرد.
وی ادامه داد: معلم به عنوان اولین فردی که با آموزش و تربیت دانش آموزان سر و کار دارد باید باور تفکر اقتصادی را در کنار پرورش و تربیت اسلامی فرا گیرد.
مجاوری با اشاره به اینکه امروز با برگزاری انتخابات فرهنگیان در هیات امنای صندوق ذخیره و ورود سه نفر از معلمان به این صندوق به عنوان یک موسسه غیر دولتی حرکتی خوشایند آغاز شده است، افزود : بر اساس ماده 63 قانون برنامه و بودجه تمامی کارمندان دولت حق السهم می گیرند به همین دلیل آموزش و پرورش نیز از سال 73-74 به دنبال لحاظ شدن این حق السهم برای فرهنگیان بود.
مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش یاد آور شد: به لایحه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد فرهنگیان نیز قرار شد به میزان 5درصد حقوق خود را در صندوق ذخیره سرمایه گذاری کنند و به همین میزان نیز دولت اختصاص دهد.
مجاوری ادامه داد : بر این اساس تاکنون هزار و 700 میلیارد تومان سهم کارکنان آموزش و پرورش به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شده و سهم دولت فقط 750 میلیارد تومان پرداخت شده است و ما از دولت طلبکار هستیم.
وی تصریح کرد : علت این طلب از دولت آن است که در قانون برنامه پنجم توسعه حق السهم دولت به صندوق ذخیره حذف شد اما در برنامه ششم توسعه بار دیگر این قانون گنجانده شد.
مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه هلدینگ اقتصادی است که دارای شرایط سرمایه گذاری است، اظهار داشت: اگر اکنون تصمیم بر این شده تا از فرهنگیان نیز در هیات امنای این صندوق حضور داشته باشند به دلیل افزایش امنیت و نظارت بر عملکرد موسسه است.
مجاوری اضافه کرد : منتخبان فرهنگیان در هیات امنای صندوق ذخیره در کنار بزرگان متفکر اقتصادی قرار می گیرند از این رو وظیفه سنگینی بر عهده دارند زیرا باید تحلیل ها، ارزیابی ها و گزارش ها را برای معلمان بازگو کنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان دارای 30 شرکت زیر مجموعه است که تابع قوانین شرکت ها هستند که منتخبان فرهنگیان باید گزارش های ماهانه و فصلی از فعالیت های این شرکت ها ارائه دهند،
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه عظیم سرمایه دار و سرمایه گذار نتوانسته از ظرفیت نیروی انسانی خود استفاده کند، تصریح کرد: جوامع مختلف امروز به دنبال منابع زیرزمینی و در آمد کارخانجات نیستند بلکه به دنبال بهره گیری از نیروی انسانی خود هستند.
علمی *1883 * 1836 **1440

انتهای پیام /*