مزنین در حقیقت یک  سازه است که بصورت پیش ساخته  است و البته پیچ و مهره ای است. و کاربرد فراوانی دارد و تولیدآن  درمقایسه بادیگرسازه ها مربوط به ساختمان مقرون به صرفه تر است چراکه این سازه  یعنی مزنین قابل حمل  و قابل  جابه جایی است. مزنین این قابلیت را دارد که درفضای و مکان های مختلف استفاده ونیز امکان تنظیم در ارتفاع های متفاوت را نیز دارد.

ازنظرمقاومت . استقامت. مزنین را بایدگفت ایمنی  آن تا اندازه ای است که بار350تا300 کیلوگرم را درهرمترمربع تحمل کند .

---- اماکاربرد مزنین کجاست؟ 

بایدگفت که سازه مزنین بیشتردرفضای  سقف بلند کاربرد دارد و باوجود مزنین شمامیتوانید از حداکثر ارتفاع  انبارخود استفاده کنیدو نیزمیتوانید ازمکان مورد  نظر بااستفاده از مزنین3 برابر بهره ببرید.

 در واقعا استفاده در سازه مرنین به هدف استفاده بیشتر از فضای موجود بوده است.

 فراموش نکنید که برای طراحی مزنین به چندموارد باید توجه داشت ازجمله: 1- نظام کاری. 2- روش و نحوه حمل ونقل

که البته موارد ذکرشده در طراحی مزنین اثرگذاراست.

اما از مزایای نصب مزنین چیست؟

-مزنین دارای نصب راحت و اسان است.

- مزنین دارای طراحی پیش فرض است که باعث میشود مزنین با هر مبلغ و بودجه ای قابل اجرا باشد.

-مزنین قابلیت سازگاری باهرنوع سیستم انبار و طبقه بندی را دارد..

گاهی ممکن است  که بخواهید مزنین خودراجابجاکنید یا مزنین خودراتغییرسایزدهید برای اینکار میتوانید ازشرکتهای  مربوط به تجهیزات انباری مانند شرکت تک قفسه استفاده کنید

سازه های مزنین از پیش ساخته شده اند و قابل تغییرسایزهستند و میتوان مزنین را بازکرد و جابه جاکرد

*** شرکت تک قفسه دارای سابقه طلایی بیش از ده سال بامدیریت محترم جناب آقای حسینی و پرنسل مجرب  در زمینه تجهیزات فروشگاهی و تجهیزات انباری و سیستم قفسه بندی انبار آماده خدمات رسانی به شما عزیزان است.***