قفسه های فروشگاهی:

 تاتیر پیشرفت و صنعتی شدن زندگی  را درتمام ابعادزندگی میبینیم امروز شاهد تغییرات  وتحولات فراوانی حتی در حوزه تجهیزات فزروشگاهی هستیم.

 این تحولات در عرصه تجهیزات فروشگاهی به اندازه ای نمایان است که قفسه های جدید فروشگاهی را دراکثرا فروشگاه ها میتوان دید.

 قفسه بندی  فروشگاهی یا به قولیقفسه جدید فروشگاهی  باتوجه به  نوع بار  و متراژ فروشگاه مورد نظر سفارش داده میشود.

 رنگ قفسه های فروشگاهی  یاقفسه جدید فروشگاهی بسته به سیلقه مشتریان و  متناسب با طرح داخلبی فروشگاه سفرش داده میشود.

قفسه بندی فروشگاهی یا قفسه جدید فروشگاهی  در انواع مختلف در بازار موجود است مثلا  قفسه بندی دیواری (نصب به دیوار ) ، که روی دیوار نصب میشود.

 نوع دیگر قفسه های فروشگاهی یا قفسه های جدید فروشگاه در واقعا قفسه بندی خود ایستا  است که  معمولا کنار دیوار بدون نصب به دیوار استفاده میشود.

 ونوع دیگر قفسه فروشگاهی و قفسه جدید فروشگاهی  در واقعا قفسه بندی وسط فروشگاهی یا دو طرفه  است

 یکی از اجزای اصلی قفسه های فروشگاهی پایه است پایه ها ستونهای متصل به زمین  یا دیوارهستند در قفسه های فروشگاهی با توجه با توجه به کاربر و نیلز مشتری  از 3 نوع  برخودار است

1- پایه های دوبل قفسه های فروشگاهی

2- پایه دیواری قفسه های فروشگاهی

3- پایه خود ایستا قفسه های فروشگاهی

که هرکدوم متناسب با نوع قفسه فروشگاهی یا قفسه جدید فروشگاهی استفاده میشود

***شرکت تک قفسه این افتخار را دارد که بیش از ده سال توانسته  است  به مشتریان گران قدر در زمینه تجهیزات فروشگاهی مانند انواغ قفسه . قفسه فروشگاهی . قفسه جدید فروشگاهی . قفسه انباری. قفسه انبار راک. قفسه پیچ ومهر ه ای . قفسه مشبک.  انواع یخچال های فروشگاهی. میز چک اوت. کالسکه خرید فروشگاهی. یا چرخ خرید فروشگاهی. سبد خرید فروشگاهی  خدمات رسانی کند . شرکت تکئ قفسه