اکثر مشتریان  باددیدن  تنوع کالاها در قفسه های جدید فروشگاهی مانند شما به شوق میایند که بیشتر خرید کنند بطوری که برخی بادیدن قفسه های جدید فروشگاهی فراموش میکنند که اصلا برای خرید چه کالایی به فروشگاه امده اند.امارعایت برخی نکات و اصول در چیدن قفسه و طراحی قفسه بندی و قفسه ها قفسه جدید فروشگاهی وجود دارد که در این مطلبی قابل ذکراست . لطفا باما همراهی کنید:

قفسه ها باید طوری قفسه بندی  شده باشد که مشتریان بتوانند به سادگی  انها را در قفسه های جدید فروشگاهی پیدا کننداگر کالا و محصول شمادارای کیفیت درجه یک باشد به شما پیشنهاد میکنیم از قفسه های فروشگاهی درجه یک استفاده کنید.

یکی از راههای  فروش  محصولاتی  که درقفسه و قفسه های جدید فروشگاه وجود دارد این است که کالاهای جدید را درکنار کالاهای پرفروش گذاشته تا مشتریان   انهارا ببینند .