ویژگی‌های قفسه‌بندی کفپوشدار سبک:

- طراحی و اجرا به‌صورت یک یا چندطبقه در ارتفاع، متناسب با ارتفاع سالن

-  همراه با راهروهای ارتباطی پلکان، نرده، بالکن و بالابر

- امکان اجرا در ارتفاع و به‌صورت طبقات متعدد

- این امکان  را میدهد تاقفسه‌بندی در حداکثر ارتفاع فضاهای موجود را پیاده واجراکنیم

-

- افزایش چشمگیر نظم و سطح ایمنی انبار و کالاهای بارگذاری شده

- قابلیت اتصال تمامی قفسه‌ها به‌صورت پیچ و مهره‌ای

- قابلیت اجرای سریع و کاهش یا افزایش ابعاد قفسه‌بندی ش