فریزرهای خوابیده

این فریزرها در سایزو مدل های بسیار متفاوت تولیدمیشوند.

مدل های تک قلو

مانند Gold Wall  ،Gold Glass ، Gold Glass Wide  تک قلو هستند

 .

فریزر Gold Wall مناسب برای کنار دیوار بوده و در عمق ۱۰۲ سانتی متر در طول های مختلف تولید میشود

فریزر Gold Glass   برای وسط فروشگاه هست و در عمق ۱۰۴ سانتی مترداردد.

فریزر Gold Glass Wide دارای عمق ۱۵۲ سانتی متر میباشد.

فریزر فروشگاهیمدل های دو قلو

مدل هایPlatin SW  و Platin DW دو قلو هستند 

فریزر Platin SW  در دو عمق متفاوت ۱۵۲ سانتی متر و ۲۰۰ سانتی متر عرضه میشود.

فریزر Platin DW اما با عمق ۲۰۹ سانتی متر عرضه میشود.

 

فریزر فروشگاهی

فریزرهای ایستاده

فریزر ایستاده مدل Amatis –LT بصورت درب دار بوده و در دو ارتفاع ۲۰۵ و ۲۲۰ سانتی متر با طول های مختلفی به صورت ۲ درب تا ۵ درب عرضه میشود.

از مزیت های این فریزر ها تکنولوژی خاص بکار رفته در درب های انها میباشد.

 

یخچال فروشگاهینوع دیگر این فریزر ها فریزر ترکیبی مدل Turmaline میباشد که از ترکیب فریزر های ایستاده و خوابیده تولید میشود و در دو ارتفاع ۲۰۰ و ۲۲۰ سانتی متر عرضه میگردد.

این نوع یخچال ها در فروشگاه های کوچک بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.

فریزر فروشگاهی