تجربه نشان داده طرح کف فروشگاه روی جذب مشتری اثر داردو باعث افزایش درامد فروشگاه میشود خیلی  ها ازفروشگاه داران به این مورد توجه نمیکنند. و مشتری را فراموش می کنند.

، برخی از خرده فروشان طبقه تجاری را با مقدار زیادی از کالا انباشته میکنند اینکار  باعث میشود مشتری موردهای انتخابی بیشتری داشته باشد، ولی فضای کمی در اختیار مشتری است وباعث ترافیک در فروشگاه میشود. مشتریان با دیدن فروشگاه های شلوغ ازخرید خود دصرفنظر میکنند.  ترجیح می دهند در محیطی که فضا بازتر است واحساس فشارکمتری میکنند خرید کنند