ماهرخ بلوری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح یاد شده در 2 مرحله که مرحله اول آن با هدف آشنایی فعالان مدنی و جوامع محلی با تحلیل سیستم های تاب آوری و افزایش میزان مشارکت جوامع محلی در برنامه ریزی ،مدیریت شهری و کاهش آسیب های اجتماعی اجرا می شود.
وی اظهار کرد: بر این اساس در مرحله 2 نیز آموزش جوامع محلی زنان و خانواده توسط سازمان های مردمی توانمند می شوند تا افراد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطر از ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت و رشد زندگی فردی استفاده کنند.
به گفته این مسئول این برنامه تلاش دارد تا گروههای هدف از این چالش ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره گرفته و از آنها سربلند بیرون بیایند.
بلوری افزود: بر این اساس طی سال گذشته به مدت 36 ساعت برای 20 سازمان مردم نهاد اجتماع محور و برای 400 نفر از بانوان مناطق آسیب پذیر به مدت 32 هزار و 400 نفر ساعت آموزش ارائه شد.
وی اظهار کرد: طی سال جاری و با برنامه ریزی انجام گرفته طرح اجتماع محور توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده برای 20 سازمان مردم نهاد و 210 نفر از زنان و خانواده در معرض آسیب آموزش های لازم ارائه خواهد شد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان ادامه داد: ارزیابی و بررسی های سال گذشته کارشناسان این دفتر نشان می دهد اجرای این برنامه در بین گروههای هدف به ویژه مناطق روستایی و زنان سرپرست خانوار نتایج خوبی به دنبال داشته و خواستار تداوم اجرای آن هستند.
وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح در راستای تفاهم نامه بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با استانداری زنجان عملیاتی شد و استقبال فراگیران از آموزش های ارائه شده ، مشارکت تسهیل گران و مربیان در اجرای طرح ، همکاری و تعهد دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی زنجان به عنوان مجری طرح نتایج خوبی را به همراه داشته است.
به گفته بلوری، این طرح برای دومین سال در استان اجرا می شود.
7320/8068

انتهای پیام /* v