انتخاب  نامناسب سیستم های  نورپردازی  درطراحی فروشگاها     =درطراحی  فروشگاها انتخاب نور پردازی بسیار مهم است  رنگ لامپ مورد نظر میتوانند در انتخاب مشتری اثرگذار باشد به قول یکی از متحصصان  حوزه طراحی فضاهای  فروشگاهی  می گویدموضوع تنها دیده شدن نیست کالاها بلکه گاهخیلی مهم است که رنگ  ظاهر کالاهای شما تاچه اندازه ای  به چشم مشتری جذاب ودلفریب جلوه دهد**** بینظمی  در نمایشکاهات ا= نوع چیدمان  انواع کالاها  درقفسات وطیقات  برمیزان دیده شدن اجناس ومیزان فروش بی شک بی ثاتیر نیست اجناس باید قابل رویت باشند                                                   انعطلاف پذیری= سلیقه وتمایلات  مشتریان  درخرده فروشی متنوع است فرئوشندگان دراین حوزه باید از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند-