یک سوپرمارکت (هایپرمارکت) موفق چه ویژگی هایی دارد؟

اول از هرچیز, اولین ویژگی یک سوپرمارکت, موقعیت مکانی مناسب آن در محل, به لحاظ دوری و نزدیکی به منازل, خیابان و ... میباشد. پر واضح است که یک فضای کافی برای پارک اتومبیل های مشتریان از ویژگی های مهم آن است.  
از ویژگی های مکانی یک سوپرمارکت وسعت و فضای کافی آن برای حضور مشتری در گشت و گذار در سوپرمارکت است.