قانون نظافت و بهداشت :  چون بیشتر اقلام قفسه های فروشگاه مواد غذایی است یکی از قوانین ضروری آن رعایت بهداشت اقلام می باشد . به طور منظم سبد میوه و سبزی ، قفسه ها و جعبه های اقلام ، مرتب و تمیز شود زیرا هیچ کدام از مشتری ها از قفسه هایی که پر از گرد و غبار و لکه است خرید نمی کند .