«زهرا هاشمی» روز دوشنبه در حاشیه اردوی آماده سازی تیم ملی افزود: اگر اردوهای برون مرزی بیشتری برای تیم ملی در نظر گرفته شود و تفنگداران تمرینات خود را در سالن های روز دنیا پیگیری کنند، در رقابت های مهم بین المللی خیلی سریع با شرایط هماهنگ شده و نتایج بهتری کسب می کنند.
دارنده عنوان دومی مسابقات دانشجویان جهان، با قدردانی از تلاش های «علی دادگر»، رییس فدراسیون تیراندازی در جذب مربی خارجی گفت: بدون شک حضور یک مربی خارجی صاحب نام می تواند روند پیشرفت را تسریع و زمان آمادگی سازی تیم را کوتاهتر کند.
وی ادامه داد: با حضور «گوران ماکسیموویچ» صربستانی در راس تیم ملی تفنگ زنان و مردان ایران، اردوها منظم تر برگزار می شود و امید و انگیزه تیراندازان برای کسب نتایج بهتر، بیشتر شده است.
هاشمی گفت: ماکسیموویچ به تمام جزئیات تمرین ورزشکاران توجه دارد و با اختصاص زمان کافی برای تک تک تیراندازان آخرین نکات را به آنان یادآوری می کند.
دارنده دو عنوان سومی رقابت های قهرمانی آسیا، با اشاره به کمبود ساچمه و فشنگ در اردوهای تیم ملی اظهار داشت: با تامین ساچمه و فشنگ کافی، شانس تیراندازان برای کسب مدال در رویدادهایی جهانی و قهرمانی آسیا بیشتر می شود.
عضو تیم ملی تفنگ ایران با تقدیر از اختصاص سالن بدنسازی به تیراندازان و حضور ماساژور متخصص در کادر فنی، افزود: ماساژور نقش به سزایی در ریکاوری و آمادگی جسمانی تیراندازان دارد. با اضافه شدن یک روانشناس به کادر فنی آمادگی بازیکنان بیشتر و کامل تر هم می شود.
هاشمی با اظهار رضایت از عملکرد خود در رقابت های جام جهانی تیراندازی کره جنوبی، گفت: پس از پنج سال دوری از از دنیای تیراندازی به اردوی تیم ملی بازگشته ام. مربیان از تمرینات آماده سازی من راضی هستند، مطمئنم تیم ملی نسبت به مسابقات کره جنوبی نتایج بهتری کسب خواهد کرد.
تیم ملی تیراندازی در حال حاضر در اردوی متصل به اعزام جام جهانی آلمان بسر می برد و در صورت صدور روادید اواخر اردیبهشت ماه راهی مونیخ خواهد شد. جام جهانی تیراندازی اوایل خرداد ماه در آلمان برگزار می شود.
ورزشی **1828**1584

انتهای پیام /*

«زهرا هاشمی» روز دوشنبه در حاشیه اردوی آماده سازی تیم ملی افزود: اگر اردوهای برون مرزی بیشتری برای تیم ملی در نظر گرفته شود و تفنگداران تمرینات خود را در سالن های روز دنیا پیگیری کنند، در رقابت های مهم بین المللی خیلی سریع با شرایط هماهنگ شده و نتایج بهتری کسب می کنند.
دارنده عنوان دومی مسابقات دانشجویان جهان، با قدردانی از تلاش های «علی دادگر»، رییس فدراسیون تیراندازی در جذب مربی خارجی گفت: بدون شک حضور یک مربی خارجی صاحب نام می تواند روند پیشرفت را تسریع و زمان آمادگی سازی تیم را کوتاهتر کند.
وی ادامه داد: با حضور «گوران ماکسیموویچ» صربستانی در راس تیم ملی تفنگ زنان و مردان ایران، اردوها منظم تر برگزار می شود و امید و انگیزه تیراندازان برای کسب نتایج بهتر، بیشتر شده است.
هاشمی گفت: ماکسیموویچ به تمام جزئیات تمرین ورزشکاران توجه دارد و با اختصاص زمان کافی برای تک تک تیراندازان آخرین نکات را به آنان یادآوری می کند.
دارنده دو عنوان سومی رقابت های قهرمانی آسیا، با اشاره به کمبود ساچمه و فشنگ در اردوهای تیم ملی اظهار داشت: با تامین ساچمه و فشنگ کافی، شانس تیراندازان برای کسب مدال در رویدادهایی جهانی و قهرمانی آسیا بیشتر می شود.
عضو تیم ملی تفنگ ایران با تقدیر از اختصاص سالن بدنسازی به تیراندازان و حضور ماساژور متخصص در کادر فنی، افزود: ماساژور نقش به سزایی در ریکاوری و آمادگی جسمانی تیراندازان دارد. با اضافه شدن یک روانشناس به کادر فنی آمادگی بازیکنان بیشتر و کامل تر هم می شود.
هاشمی با اظهار رضایت از عملکرد خود در رقابت های جام جهانی تیراندازی کره جنوبی، گفت: پس از پنج سال دوری از از دنیای تیراندازی به اردوی تیم ملی بازگشته ام. مربیان از تمرینات آماده سازی من راضی هستند، مطمئنم تیم ملی نسبت به مسابقات کره جنوبی نتایج بهتری کسب خواهد کرد.
تیم ملی تیراندازی در حال حاضر در اردوی متصل به اعزام جام جهانی آلمان بسر می برد و در صورت صدور روادید اواخر اردیبهشت ماه راهی مونیخ خواهد شد. جام جهانی تیراندازی اوایل خرداد ماه در آلمان برگزار می شود.
ورزشی **1828**1584

انتهای پیام /*

«زهرا هاشمی» روز دوشنبه در حاشیه اردوی آماده سازی تیم ملی افزود: اگر اردوهای برون مرزی بیشتری برای تیم ملی در نظر گرفته شود و تفنگداران تمرینات خود را در سالن های روز دنیا پیگیری کنند، در رقابت های مهم بین المللی خیلی سریع با شرایط هماهنگ شده و نتایج بهتری کسب می کنند.
دارنده عنوان دومی مسابقات دانشجویان جهان، با قدردانی از تلاش های «علی دادگر»، رییس فدراسیون تیراندازی در جذب مربی خارجی گفت: بدون شک حضور یک مربی خارجی صاحب نام می تواند روند پیشرفت را تسریع و زمان آمادگی سازی تیم را کوتاهتر کند.
وی ادامه داد: با حضور «گوران ماکسیموویچ» صربستانی در راس تیم ملی تفنگ زنان و مردان ایران، اردوها منظم تر برگزار می شود و امید و انگیزه تیراندازان برای کسب نتایج بهتر، بیشتر شده است.
هاشمی گفت: ماکسیموویچ به تمام جزئیات تمرین ورزشکاران توجه دارد و با اختصاص زمان کافی برای تک تک تیراندازان آخرین نکات را به آنان یادآوری می کند.
دارنده دو عنوان سومی رقابت های قهرمانی آسیا، با اشاره به کمبود ساچمه و فشنگ در اردوهای تیم ملی اظهار داشت: با تامین ساچمه و فشنگ کافی، شانس تیراندازان برای کسب مدال در رویدادهایی جهانی و قهرمانی آسیا بیشتر می شود.
عضو تیم ملی تفنگ ایران با تقدیر از اختصاص سالن بدنسازی به تیراندازان و حضور ماساژور متخصص در کادر فنی، افزود: ماساژور نقش به سزایی در ریکاوری و آمادگی جسمانی تیراندازان دارد. با اضافه شدن یک روانشناس به کادر فنی آمادگی بازیکنان بیشتر و کامل تر هم می شود.
هاشمی با اظهار رضایت از عملکرد خود در رقابت های جام جهانی تیراندازی کره جنوبی، گفت: پس از پنج سال دوری از از دنیای تیراندازی به اردوی تیم ملی بازگشته ام. مربیان از تمرینات آماده سازی من راضی هستند، مطمئنم تیم ملی نسبت به مسابقات کره جنوبی نتایج بهتری کسب خواهد کرد.
تیم ملی تیراندازی در حال حاضر در اردوی متصل به اعزام جام جهانی آلمان بسر می برد و در صورت صدور روادید اواخر اردیبهشت ماه راهی مونیخ خواهد شد. جام جهانی تیراندازی اوایل خرداد ماه در آلمان برگزار می شود.
ورزشی **1828**1584

انتهای پیام /*