تفاوت عمده قفسه های جدید فروشگاهی یا قفسه فروشگاهی با قفسه انباری در کارکرد و کاربرد انهاست.

قفسه  های انباری  غالبا برای فضای انبارطراحی و تولید میشود بااین تفاوت که قفسه های فروشگاهی برای فضای لوکوس فروشگاه که معمولا درمعرض دید مشتریان است ساخته میشود.

 از ویژگیهای بارز قفسه های انباری میتوان به ضد زنگ بودن انها اشاره کردامادیگرمانند قفسه جدید فروشگاهی دارای ظاهر شیک وشکیل نیست و معمولا دارای یک رنگ است که معمولا طوسی رنگ است قفسه های جدیدفروشگاهی با داشتن ظاهری الوان میتوانند در جلب مشتری اثرگذار باشند اماقفسه های انباری معمولا برای اندوخته کردن کالا وآذوقه استفاده میشوند.

 نقطه مشترک قفسه انباری با قفسه فروشگاهی یا قفسه جدیدفروشگاهی دراین است که هردو به صورت پیش ساخته در بازار موجود است و هم برای نصب قفسه فروشگاهی جدید هم برای نصب قفسه انباری بهتر است که از نصبان کمک گرفت.

درکل فرق قفسه انباری با قفسه جدید فروشگاهی از زمین تا آسمان است اما بهتر بدانیدکه قفسه جدید فروشگاهی با  قفسه انباری را میتوان بنا یه سلیقه درهرجا استفاده کرد.

 درکل فرق قفسه  انباری با قفسه فروشگاهی یا قفسه جدید فروشگاهی دراین است که قفسه های انباری برای مکانهای تاریک  ومرطوب و نمدار و برای بارهای سنگین طراحی شده همچمنین ورقه های اهن قفسه انباری داری ضخامت برای تحمل بار بیشتر است اما قفسه های جدید فروشگاهی یا قفسه فروشگاهی به شکلی فانتزی تر طراحی شده اند اگرچه قفسه فروشگاهی یا قفسه های جدیدفروشگاهی هم تحمل بارهای که مناسب خود هستند را داراهستند اما نباید فراموش کرد که هر قفسه را باید در مکان مناسب خود استفاده کرد.

*** شرکت تک قفسه با داشتن سابقه طلا یی بیش از یک دهه مفتخر است که توانسته نیاز مشتریان را درزمینه انواع تجهیزات فروشگاهی مانند قفسه فروشگاهی. قفسه جدید فروشگاهی. قفسه انباری. قفسه انباری راک. قفسه پیچ ومهر ه ای. قفسه مشبک. انواع یخچالهای فروشگاهی. میز چک اوت. چرخ خرید فروشگاهی. سبد خرید فروشگاهی. و..... پاسخ دهد. ***

 **************************************تک قفسه .نامی که میشناسید*************************************