در واقع فولادی که پوششی درسطح فلز ایجاد کند فولاد گالوانیزه نام دارد.

طول عمر فولاد گالوانیزه  تازمانی است که روی مصرف می شود. واز نظر هزینه می توان به جرات گفت فولاد ضد زنگ گران تر از فولادگالوانیزه است.بد نیست بداند هردو درجهت جلوگیری از خوردگی استفاده میشود.

درشرایط مرطوب ماننداب رسانی منازل و سقف های  فلزی  وحتی شمشیربازی  از گالوانیزه استفاده میشود.

***شاایان ذکر است که از ضدزنگ ها وفولاد گالوانیزه در صنعت قفسه سازی  که شامل قفسه های  فروشگاهی و قفسه های انباری است نیزبه کرات استفاده میشود واین صنعت از پرمصرف ترین هاست. خصوصا در قفسه های انباری  بیشتر کاربرد دارد چون  بیشتردر معرض نم و رطوبت قرار دارند وبا اینکار مانع فرسایش و زنگ زدن انها  میشویم.***