در این طبقات چه بگذاریم؟ برندهای کوچک و نه چندان مطرح، برندهایی که فقط در آن منطقه گُل کرده اند، برندهای خوراکی های خوشمزه.

کالاهایی که در قفسه های بالایی قرار میگیرند، به آرایش  وزیبایی قفسه، جلوه و روح و احساس میبخشد. برندهای خُردو کوچک، معمولاً بودجه ی کافی برای اینکه هزینه ی قفسه بندی و طبقات بهتر را بپردازند ندارند.

نکته: کالاهای ویژه ای که در طبقات بالای قفسه بندی فروشگاهی می یابید عموماً توسط مدیران فروشگاه های بومی و منطقه ای انتخاب می شوند، نه توسط دفاتر مرکزی فروشگاه ها. اگر میخواهید فروشگاه شما کالای خاصی را در این قفسه ها قرار دهد، با مدیریت فروشگاه صحبت کنید.