فرایند زنگ زدگی اهن یعنی  که اهن درمجاورت و نزدیکی با اکسیزن  ورطوبت  به اکسید اهن تبدیل میشود.اما دیگر کمتربا پدیده زنگ زدگی اهن روبرو میشویم چون دیگراز فلزاتی ضدزنگ یا از اهن های روکش دار  یا پوشش دار استفاده میشود. تولید کنندگان قفسه  علاوه برتولید قفسه های از جنس استیل  و.گالوانیزه  نیز تولید می کنند تا نیاز مشتریهای مورد  نظر خود را رفع کنند