ویژگی الیاژ چیست؟

 معمولا الیاژها بعد از مخلوط شدن  با عناصر تشکیل دهنده  تمام خاصیتهای عناصر تشکیل دهنده در الیاژ مشخص میشود چیزی شبیه حل شدن یک حبه قند دریک لیوان اب.گاها دربعضیااز الیاژها فلزها جوری باهم مخلوط میشوند که ترکیب ان راعوض می کند.

الیاژها از قسمتهای کوچیکی درست شدن که بهم متصل میشوندو مجموعه ای  درست  می کنند که دانه  نام دارند. اندزه دانه ها به مواردی  مثل میزان  حرارت  که به مواد  داده میشود  وسرعت سرد کردن ان بستگی  مستقیم دارد وناگفته نماند که اگر زودتر سرد شونداندازه دانه ریزتر خواهد شد.

الیاژها  درانواع  اهنی  وغیر اهنی موجود هستند 

1 اهنی مانند= فولاد.چدن 

2 غیراهنی مانند= مفزع.برنج