بی  شک چیدمان نقش بسزایی در فروش محصولات دارد که غیرقابل انکار است . امروزه امرچیدمان فروشگاه ها امرییست که ذهن اکثرصاحبان مشاغل امر فروشگاه داری را درگیرخود کرده است.چراکه موجب جذب بیشترمشتری میشود در کنار رقابت شدیدی که بین فروشگاه های مختلف است موضوع چیدمان .امریست که دارای رقابت تنگاتنگ است در ادامه  نکاتی که در چیدمان بهتر یک فروشگاه نقش دارند را با شما عزیزان به اشتراک میگذاریم لطفا با ماهمراه باشید:

1-دیده شدن کالاها:

درنظر داشته باشید زاویه دید یک مشتری ارتباط تنگا تنگی با نحوه چیدمان قفسه ها و کالاها دارد مشتری بایدتمام کالاها را ببیند  تابتواند انتخاب درستی داشته باشد.در صورتیکه کالاها درزاویه دید مشتری  نباشد اجناس  شما کمتربه فروش می رود.

2-لمس کالا:

مشتری باید این اختیار را داشته باشد که تا محصول مورد نظر خودرا دردست بگیرد ولمس کند.  پس در دسترس بودن  محصول مهم است.

3- مقایسه: 

حتما باید کالاهای مشابه در کنارهم چیده شوند ودر دامنه دید مشتری باشند تا مشتری  راحت بتواند  انتخاب کند 

4- تاریخ انقضا:

 نکته مهم  دیگر بحث تاریخ انقضا است محصولاتی که  تاریخ انقضای آ نها  قدیمی است را همیشه در دسترس و نزدیکتر بچینید به این شکل مشتری ابتدا آنها را خریداری میکند خصوصا اگرمحصولات   را کمی با تخفیف عرضه  کنید.

5- موجودی:

در زمان چیدن محصولات از موجودی محصولات مطلع شوید 

6- بهبود فضای:

در امرچیدمان  با قفسه بندی  میتوان ازکمترین فضا بیشترین استفاده را برد.

7-سلامت کالا:

 نا گفته نماند چیدمان درست و کارشناسی شده موجب سالم موندن کالاها و مانع از خردشدن کالاها میشود.

8- میزان فروش: 

 در امرچیدن کالاها باید از میزان فروش کالاها باخبرباشیم. که این موضوع در برنامه های  فروش به ما کمک میکند و میتواند محصول را از جهت مقدار فروش و فصلی بودن آن مورد بررسی قرارگیرد.

9- خط دید :

 در موضوع  چیدمان کالاها با درنظرگرفتنن  بازار و هدف. کالا باید خط دید را رعایت کرد برای مثال اجناس  مربوط به کودکان مانند اسباب بازی  یا تنقلاتی که درگروه سنی کودکان است اصلا نباید در ارتفاع خیلی بالا قراربگیرید چون با توجه  به قد کودکان از خط دید و از زاویه دید آنها خارج است.

10- تاثیررنگها:

 از جادوی رنگها و تنوع رنگها ی متفاوت نباید غافل شوید ود رکنار توجه به رنگها بامطالعه روانشناسی رنگها  باکمک کارشناسان و طراحان داخلی می توانید رنگها را درقفسه های مناسب با توجه به گروه سنی ونوع کالا و................ استفاده کنید.

11- عدم دپوی یا عدم انبارکردن:

چیدمان اصولی حتی این کمک را به ما میکند که از انبارشدن  کالا جلوگیری شود و محصولات خودرا از داخل انبار به داخل قفسه ها انتقال دهیدو این امرموجب افزایش خرید و فروش میشود.

12- کاهش دزد بری:

 بایک چیدمان اصولی و حساب شده درصورت کسری  محصولات و کالا از قفسه بایک دید  سطحی خیلی  راحت متوجه فضای خالی و فقدان کالاهای مورد نظر میشویم