ضخامت ستون میل در ابعاد 2.5 میل در ابعاد 3*8 لچکی 2.5 میل با نک تقویتی طبقات ورق 8/. با دو پل تقویتی تحمل بار استاندارد 80 کیلو گرم رنگ پودری الکترو استاتیک درجه یک قابلیت تنظیم طبقات نصب اسان