- این قفسه فروشگاهی ارزانترین مدل قفسه خودایستا

- قفسه فروشگاهی , داراي قابليت تغییر فواصل بين طبقات

- قفسه فروشگاهی , دارای رنگ سفید پودری الکترواستاتیک کوره ای

- قابلیت نصب سيستم روشنايي قفسه فروشگاهی

- قابليت نصب و جداسازی سريع و آسان قفسه فروشگاهی

- قفسه فروشگاهی ,دارای مزیت خودایستا بودن

- مناسب برای فروشگاه ها - سالنهای مونتاژ و مراکز بهداشتی

- قفسه فروشگاهی ,قابلیت اجرا به صورت دو یا سه رنگ