تعریف قفسه بندی نیم طبق (بالکنی) :
سیستم قفسه بندی نیم طبقه یک کاربری دیگر از قفسه راک می باشد که با اجرای آن برای کاربری هایی مانند: دفتر کار - انبار - اتاق های مونتاژکاری در کارگاه ها و فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
قفسه بندی نیم طبق (بالکنی) ویژگی ها :

- نصب سریع و آسان با هزینه ای غیر قابل مقایسه با سایر سازه ها

- قابلیت جابجایی و تغییر مکان

- طراحی در چند طبقه

- طراحی برای تحمل بار های مختلف
مشخصات فنی قفسه بندی نیم طبق (بالکنی) :
- ورق های مصرفی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان

- پایه های رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37

با ضخامت 2 و 2.5میلی متر ارتفاع از 2 تا 9 متر

- بازو ها رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37

با ضخامت 2 میلی متر

طول از 2 تا 3 متر

عرض از 7 تا 13 سانتی متر

- عمق 1.90 و 2.40 متر

- تحمل بار در هر متر مربع 200 کیلوگرم

- کف پوشها از ورق اسیدشوئی SAPH37

با ضخامت 2 و 2.5 میلی متر

- کلیپس چهار ناخونکی از ورق HE335D با ضخامت 3 میلی متر

- کف پایه ها در ابعاد و ضخامت های مورد نیاز

- رنگها ، پودری الکترواستاتیک پکاشیمی

- رنگ متداول پایه ها کرم زیمنسی 7032 بازوها پرتقالی 1028