سيستم قفسه بندی خودراهرو یک کاربری دیگر از قفسه راک می باشد که تشكيل شده از راهرو هايی كه علاوه بر مسیر تردد لیفتراک محل بارگذاری پالت ها، نیز می باشد. اين سيستم برای كالاهایی می باشد كه محدوديت زمان مصرف ندارند. دهانه ورودی راهرو ها با توجه به ابعاد پالت و ليفتراك و نيز تحمل بار طراحی می گردد.
- سيستم FIFO : اولين ورودی اولين خروجی.
- سيستم FILO‌ : اولين ورودی آخرين خروجی.قفسه بندی خودراهرو درایوین کاربرد ها :

انبارهای مواد اولیه

انبار کالا های تولید شده

قفسه بندی خودراهرو درایوین ویژگی ها :

در این سیستم هر راهرو و بازو، نگه دارنده پالت حمل شده توسط ليفتراك می باشد و امكان قرارگرفتن چند پالت در ارتفاع بدون تماس با يكديگر را فراهم می سازد. در نتیجه سطح مفيد انبار را به چند برابر افزایش می دهد.


شرکت پارس شعاع توس

قفسه بندی خودراهرو درایوین مشخصات فنی :- ورق های مصرفی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان

- پایه های رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37

با ضخامت 2 و 2.5میلی متر ارتفاع از 4.5 تا 9 متر

- بازو ها رول فرمینگ از ورق اسیدشوئی SAPH37

با ضخامت 2 میلی متر

طول از 1.35 تا 1.60 متر

عرض از 7 تا 13 سانتی متر

- عمق تا 6 متر

- تحمل بار در هر پالت 1500 کیلوگرم

- بازوها و ریل نگاه دارنده پالت از ورق اسیدشوئی SAPH37

با ضخامت 2.5 میلی متر

- کلیپس چهار ناخونکی از ورق HE335D با ضخامت 3 میلی متر

- کف پایه ها در ابعاد و ضخامت های مورد نیاز

- رنگها ، پودری الکترواستاتیک پکاشیمی

- رنگ متداول پایه ها کرم زیمنسی 7032 بازوها پرتقالی 1028